ขั้นตอนการทำงาน และให้บริการ
1.ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ขั้นต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

2.ในขั้นต้นหากมีแบบพื้นที่ หรือแบบพิมพ์เขียว ทางบริษัทฯจะจัดวางผังเพื่อนำเสนองบประมาณคร่าวๆ

3.เมื่อนำเสนอแบบแปลนและสอบถามข้อมูลความต้องการ,สไตล์การ การตกแต่งที่ต้องการแล้ว ทางบริษัทจะจัดทำภาพ perspective 3d ในขั้นตอนต่อไป

4.ในระหว่างนำเสนอแบบตกแต่งจะแจ้งงบประมาณในการตกแต่งเป็น ระยะเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงงบประมาณที่ต้องใช้ รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องจัดซื้อภายหลัง เพื่อป้องกันงบประมาณบานปลาย

5.เมื่อแก้ใขแบบและราคาเป็นที่พอใจแล้ว ก็จะสรุปเรื่องรายละเอียดวัสดุที่ใช้ทั้งหมด ก่อนดำเนินการทำ สัญญา

6.หลังจัดทำสัญญาว่าจ้างแล้ว บริษัทฯจะใช้เวลาในการผลิตงานที่โรงงานประมาณ 14 วัน ก่อนนำเข้า ติดตั้งหน้างาน เพื่อลดขั้นตอนการผลิตงานหนัก ในบริเวณหน้างาน ทั้งนี้จะขึ้นโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์ และทำสีไปประมาณ 60%

7.ก่อนขนวัสดุเข้าติดตั้งจะทำการปูกระดาษลูกฟูกและไม้อัดที่ หน้างานเพื่อป้องกันการเสียหายอันเกิดจากการทำงาน

8.เมื่อดำเนินการประกอบชิ้นงานและตรวจสอบความถูกต้องของงานเป็นระยะ จนดำเนินการตกแต่งแล้วเสร็จ

9.ทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดในบริเวณที่ทำการตกแต่ง

10.ส่งมอบงาน และคงให้บริการหลังการขาย หากเกิดความผิดพลาดหรืองานมีข้อบกพร่องหรือเสียหาย อันเกิดจากการใช้งาน